Ansökan är stängd.

FAQ

När är sista ansökningsdag?

7 mars 2017 fram till midnatt.

Vilka datum är kursen?

6–7 april
20–21 april
11–12 maj
22–23 maj
8–9 juni

Vad kostar kursen?

9 600 kr + moms.

Det låga priset erbjuds tack vare ett stöd som SOM och Ifpi Sverige tilldelats av Tillväxtverket för att kunna kompetensutveckla sina medlemmar.

Vad ingår i kursavgiften?

I kursavgiften ingår hela kursupplägget, alla föreläsningar samt lunch. För deltagare som bor utanför Stockholm finns möjlighet att söka bidrag för boende under kurstillfällena.

Hur betalar jag?

Kursavgiften betalas på faktura från SOM. Du kan välja om du vill betala hela kursavgiften på en gång (innan kursstart) eller dela upp betalningen på tre tillfällen (mars, april och maj).

Hur är kurstillfällena upplagda?

Kursen består av fem kurstillfällen à två dagar under april till juni 2017.

Hur kommer undervisningen gå till?

Undervisningen består av lika delar inspiration, teori och praktiskt arbete. Det innebär föreläsningar, workshops, gruppdiskussioner, grupparbeten och arbete med konkreta case där kunskapen direkt kan tillämpas i varje kursdeltagares verksamhet. En större slutuppgift tillkommer och presenteras under sista kurstillfället. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. Cirka 3 timmar egen studietid mellan varje kurstillfälle tillkommer. Det kan exempelvis vara hemuppgifter, inspirationsmaterial och engagemang i vår Facebookgrupp.

Kan jag anmäla flera av mina kollegor från samma bolag?

Ja! Skicka en anmälan per person på anmälningssidan. Kursavgiften gäller per person.

Vad händer om jag missar ett kurstillfälle?

Alla kurstillfällen är obligatoriska. Skulle du ändå få förhinder rekommenderar vi att du inte missar mer än ett kurstillfälle för att kunna tillgodogöra dig kursens helhet. Dessutom är din närvaro även viktig för de andra kursdeltagarna, eftersom mycket av undervisningen handlar om diskussioner och lärande av varandra. Missade kurstillfällen återbetalas ej.

Hur görs urvalet av kursdeltagare?

Kursledningen sätter ihop en klass med syfte att dra så mycket lärdom av varandra som möjligt. Vi vill ha en bra blandning och en bra bredd på kursdeltagarna, både vad gäller kompetenser och musikgenrer. För att bli antagen till kursen krävs att du är medlem i SOM eller Ifpi Sverige. Detta eftersom kursen genomförs tack vare ett stöd som SOM och Ifpi Sverige tilldelats av Tillväxtverket för att kunna erbjuda kompetensutveckling till sina medlemmar.

Kursledningen består av:
Anders Engström (ordförande, SOM), Lisa Cronstedt (marknads- och kommunikationsansvarig, Ifpi Sverige), Elin Trogen och Linn Delin (projektledare, FIFTI), Sebastian Lindroth-Ahl (kursledare), Lydia Kellam (kursledare).

Hur många platser finns det?

Vi tar in max 25 kursdeltagare.

När får jag veta om jag är antagen?

Du får svar senast den 7 mars 2017. Du behöver då bekräfta din plats vilket utgör en bindande anmälan. SOM skickar därefter den första fakturan som ska betalas innan första kurstillfället. Du kan välja att delbetala din kursavgift, se frågan om betalning. Samtliga kurstillfällen är obligatoriska och du är skyldig att betala kursen när du har bekräftat din plats.

Mitt bolag ger ut metal och min kompis ger ut konstmusik, kan vi båda gå kursen?

Ja! Kursens innehåll kommer vara applicerbart på alla typer av musikgenrer.

Kan jag få mer info om kursen?

Absolut! Scrolla upp på sidan och skriv in din mejladress under "Vill du ha mer info om kursen?" så skickar vi en kursplan.

Kan jag kontakta någon personligen för mer info?

Självklart! Kontakta Linn Delin som projektleder kursen på hej@indiebusinesstoolbox.se så berättar vi mer om kursen.

The Indie Business Toolbox erbjuder utbildningar, inspiration och nätverk till musikbolag i syfte att stärka varumärken och skapa affärsrelaterade resultat.

Arrangörer
Partner